Broch Makelaardij

Veelgestelde vragen

Woning kopen?

Wij benaderen altijd als eerste onze woningzoekenden. Via onze gratis zoekopdracht kan jij je hiervoor aanmelden en jouw woonwensen specificeren. Vervolgens ontvang je e-mails met ons nieuwste aanbod op basis van jouw wensen. Deze e-mail sturen wij voordat de woning op onze social media, website en Funda komt.

In het kader van gerechtvaardigd belang van de verkoper/verhuurder mag de makelaar t.b.v. een bezichtiging minimaal naam en adres vragen van koper. Er mag op dat moment nog niet gevraagd worden naar bijvoorbeeld financiële informatie om op basis daarvan een voorselectie te maken uit de kandidaat huurders/kopers. De makelaar kan overigens wel aangeven wat de vereisten zijn om in aanmerking te komen voor een huurwoningen, zodat duidelijk is of het zin heeft de woning te bezichtigen.

Als bieder kan je via de woningwebsite je eigen voorstel kenbaar maken. Let er wel op dat je voorstel moet bestaan uit de volgende punten: - Koopsom in euro’s; - Eventuele gewenste voorbehouden (ontbindende voorwaarden voor financiering of bouwkundige keuring) - Gewenste overdrachtsdatum; - Overige voorwaarden (denk hierbij aan eventuele overname van bepaalde roerende zaken, voorwaarde voor funderingsonderzoek e.d.)

Je voorstel wordt pas bindend als de (reguliere) koopakte is getekend. Tot die tijd is er sprake van een mondelinge, niet bindende situatie. Let wel op: als een van beide partijen een professionele partij betreft of belegger dan gelden hier andere regels voor. Nadat je als koper een kopie van de getekende koopovereenkomst hebt ontvangen gaan je 3 dagen wettelijke bedenktijd in.

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. 

De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. Wij houden je op de hoogte als dit voor u geldt. 

Als koper mag jij het notariskantoor kiezen. Je kan dit doen door bij diverse kantoren een offerte op te vragen en daaruit een keuze te maken. Uiteraard kunnen wij ook een aantal kantoren aanbevelen.

Woning verkopen

Bij een waardebepaling komt een van onze makelaars bij jou thuis langs om meer te vertellen over hoe wij als makelaarskantoor te werk gaan. Daarnaast krijgt de makelaar zo een goed beeld van de woning om vervolgens een actuele marktwaarde af te kunnen geven. Ook worden tijdens het gesprek onze verkoopstrategie uitgelicht. Na het gesprek ontvang je binnen 48 uur de offerte. Het gesprek is geheel vrijblijvend en oriënterend.

Een waardebepaling geeft de actuele marktwaarde van de woning aan, maar kan niet gebruikt worden om een lening of hypotheek af te sluiten. Een taxatie is een officiële waardebepaling waarvan een uitvoerig rapport wordt opgemaakt en wordt o.a. gebruikt om een hypotheek af te sluiten.

Wij werken samen met Bestendig Vastgoed, deze partij biedt voor een gereduceerd tarief energielabels aan. Zij komen bij u langs om je woning op te nemen. Binnen circa één week is het energielabel binnen.

De verkoper heeft een mededelingsplicht om alle gebreken die hij kent en die van belang zijn voor de aankoop van de woning, aan de koper te melden. Door middel van een (standaard) vragenlijst wordt hieraan vorm gegeven. De verkopend makelaar gaat uit van wat de verkoper hem vertelt, omdat de makelaar niet in de woning heeft gewoond. 

De koper heeft een onderzoeksplicht om de bouwkundige staat van het huis goed te onderzoeken en eventuele gebreken aan de koopwoning te herkennen. Wij, verkopend makelaar, kunnen hier een rol in spelen. In sommige gevallen kunnen wij ook adviseren om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. 

Taxaties

Bij een taxatie wordt de waarde van het huis bepaald aan de hand van de ligging, de grootte van de kavel, de afwerking en de duurzaamheid. De gecertificeerde taxateur zet zijn/haar bevindingen in een rapport.

Je hebt een woningtaxatie nodig als de waarde van jouw woning door een expert officieel moet zijn vastgesteld. Dit kan bij de aanvraag van een hypotheek zijn (nieuw of verhoging), bij scheiding (en verdeling) of als je bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde.

Wij mogen voor alle instanties taxeren. Onze rapporten zijn gemaakt volgens de hoogste standaard en voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld banken, rechtbanken of de belastingdienst. We zijn aangesloten bij het NWWI, Vastgoedcert en het NRVT, om zo de kwaliteit van onze taxaties te waarborgen.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, kortweg NWWI, keurt onze rapporten van woningtaxaties. NWWI is een onafhankelijk, landelijk instituut dat als keurmerk voor taxateurs geldt. Zij valideren taxaties volgens duidelijke richtlijnen. Op die manier krijgen geldverstrekkers een helder beeld van de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Snel naar